Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna = Kraków Agglomeration - Teritorial Range and Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 101-114. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Author:
Title:
Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej = Classification of Kraków Voivodship Parishes According to their Tourist Attractiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 75-87. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Użytkowanie ziemi w Krakowie po II wojnie światowej = Use of Land in Kraków after World War II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 129-142. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System's Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 37-51. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego = Income Earned Outside Agriculture in Kraków Voivodship Parishes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 5-19. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 21-35. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Title:
Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Analysis of the Level of Development of Agriculture of the Kraków Voivodship in the Years 1987-1990
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 53-73. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Title:
Baza noclegowa a rozwój turystyki w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Accommodation Base and Expansion of Tourism in Kraków Voivodship in the Years 1987-1990
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 89-100. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Author:
Title:
Zasoby siły roboczej i przemiany struktury zatrudnienia ludności Krakowa = Labour Resources and Changes of Employment Structure of Krakow's Population
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 115-127. - Summ.
Notes:
Summ.,
article