Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 87-99. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej = Ownership Transformation in Economy of South-East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 25-36. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki = Natural Environment in South-East Macro Region in Process of Transformation of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 113-127. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 61-75. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 5-23. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Author:
Title:
Przeobrażenia głównych elementów rozwoju demograficznego w województwie krakowskim po 1980 roku = Changes of Main Elements of Demographic Development in Kraków Province after 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 165-172. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Author:
Teneta-Płotkowiak Jolanta , Kwiatkowska Edyta
Title:
Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych w latach 1990-1993 = Accommodation Base in Saint Cross Landscape Parks in 1990-1993 Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 153-164. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Title:
Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce południowo-wschodniej = Conditions of Tourism Expansion in South-East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 139-151. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Author:
Title:
Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej = Regional Differences in Labour Markets in South-East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 101-112. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
10

Title:
Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego = Food Consumption Flexibility Vs Transformation of Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 37-46. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
11

Title:
Warunki ekologiczne pogranicza polsko-czeskiego : (w świetle wyników badań programu "Silesia") = Development of Territory Adjoing Polish-Czech Border in Terms of Ecology (Taking "Silesia" Project as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 129-138. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
12

Title:
Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994 = Characteristic Features of Transformation in Use of Land in Kraków Transitional Zones between 1983-1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 173-188
article
13

Title:
Modele szacowania popytu mieszkaniowego = Models of Estimating Housing Demand
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 47-59. - Summ.
Notes:
Summ.,
article