Record detailsTitle:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Physical description:
147, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970 = Shrinkage of Agricultural Land in Poland in 1960-1970
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Podstawowe syntetyczne mierniki wzrostu gospodarczego = Basic Synthetic Measures of Economic Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 33-52. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
4

Title:
Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym = The Econometric Model of the Fodder Balance in the Input-Output System
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 93-104. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
5

Title:
Ekonometryczny model powiązań rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym = The Econometric Model of Relationship between Agriculture and the Agricultural Industry and Food Industry
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 79-91. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Z badań nad budżetami gospodarstw domowych w województwie kieleckim = Research into Individual Household Balances in the District of Kielce
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 135-147. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
7

Title:
Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów = Factor Analysis in the Study of Regional Industrialization
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 69-78. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
8

Title:
Profesor Wacław Fajans
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 7-12
varia
9

Title:
Profesor Feliks Młynarski
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 3-5
varia