Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
132 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i w jęz. ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Szybka metoda badania ługoodporności wyrobów emaliowanych = Rapid Method of Testing the Fastness to Alkali of Enamel Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 15-25. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Title:
Ocena właściwości ochronnych powłok lakierowych analiza wyników badań impedancyjnych = Evaluation of the Protective Properties of Varnish Coats : Analysis of the Results of the Impedance Test
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 99-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Metoda badania twardości powłok emalierskich na wyrobach gospodarstwa domowego = Method of Testing the Hardness of Enamel Coats on Domestic Ware
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 5-13. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Pomiary przewodnictwa cieplnego materiałów obuwiowych zmodyfikowaną metodą Cenco-Fitch`a = Measurements of the Thermal Conduction of Footwear Materials Using the Modified Cenco-Fitch Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Wpływ surfaktanta niejonowego na aktywność powierzchniową dodekanosiarczanu sodowego = Effect of a Non-Ionic Surfactant on the Surface Activity of Sodium Dodecanosulphate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 87-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Biodegradacja wstępna etoksylowanych alkoholi typu "Ukanil" a ich struktura chemiczna = Initial Biodegradation of Ethoxylated Alcohols of the "Ukanil" Type and Their Chemical Constitution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 79-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Badania porównawcze past do zębów = Comparative Studies on Toothpaste Brands
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 123-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Porównanie trzech sposobów obliczania zastępczego współczynnika przewodzenia ciepła w oparciu o pomiary wykonane na przyrządzie Cenco-Fitch'a = Comparison of Three Methods of Calculating the Equivalent Heat Conduction Coefficient Utilizing the Cenco-Fitch Measuring Apparatus
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 65-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Ocena prawdopodobieństwa inicjacji zapłonu mediów palnych od wyładowań elektrostatycznych = Probability of Flammable Media Ignition Initiation as a Result of Electrostatic Discharge
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 111-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Możliwości poprawy odporności na ścieranie powłok emalierskich = Possibilities of Improving the Abrasion Resistance of Enamel Coats
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 35-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Właściwości biodegradacyjne płynów do mycia naczyń = Biodegradation Properties of Washing Up Liquids
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 73-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Wpływ dodatków emalierskich na właściwości emalii stosowanych na układy wydechowe = Effect of Enamel Additives on the Properties of Enamel Coats Used for Exhaust Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 27-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Author:
Title:
Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową = Evaluation of the Grain Size in Cast Steel Products by Means of a Non-Destructive Ultrasonic Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. . - nr 383 (1992) , s. 43-55. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article