Record detailsTitle:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980
Physical description:
174, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Author:
Szromnik Andrzej , Kozak Urszula
Title:
Przestrzenna analiza morfologiczna systemu punktów sprzedaży detalicznej : (na przykładzie miasta Krakowa) = Spatial Morphological Analysis of Retail Shops System
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 93-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych = System Modelling for Reflecting Structural and Functional Relationships in Economic Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 21-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Ekonomiczne uwarunkowania procesu realizacji jakości produkcji = Economical Conditionings of the Process of Production Quality Realization
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 141-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Procesy koncentracji a struktura zawodowo-kwalifikacyjna w handlu wewnętrznym = Concentration Processes and the Structure of Professional Qualifications in Internal Trade
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 11-20. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 71-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Title:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
9

Title:
Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera = Comparative Analyses of Estimation of Logistic Curve Parametres Using Hotelling's and Tintner's Method
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 43-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
10

Title:
Przepływy informacyjne w procesie inwestowania w handlu wewnętrznym = Information Flows in the Process of Home Trade Investment
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 129-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
11

Title:
Prof. dr hab. Bolesław Kłapkowski
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 3-10
varia
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID