Record detailsTitle:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1994/1995
Physical description:
162, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w drodze do Unii Europejskiej = The Changes in the Level of Sociopolitical Development of Poland on the Road to the European Union
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 69-88. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 89-98. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością = The Microeconomic and Marketing Conditions for Quality Management
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Planistyczne instrumenty zarządzania gminą = The Plannistic Instruments of Commune Management
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 113-119. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Zachowanie celowe w systemach gospodarczych i ekonomicznych = Purposeful Behaviour in Economic Systems
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 3-16. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Analiza segmentacyjna rynku papierów wartościowych = Segmentation Analysis of the Securities Market
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 17-25. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Title:
Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992 = The Development Tendencies of Return Ratio in State Industry in the Period of System Transformation in the Years 1987 and 1992
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 99-111. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 133-151. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Podstawowe problemy polityki regionalnej = The Basic Problems of Regional Policy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 37-38 (1994/1995) , s. 43-49. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article