Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 14
1

Title:
Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta - byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście = Changes in Use of Land in Krakow in Years 1983-1992 Taking as Example Central Part of Krakow - Former 1st Cadastral-District - Śródmieście
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 181-194. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego = Qualitative Strategic Analysis of Microregion and Its Market and Non-Market Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 43-57. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Określenie przewidywanych zmian w stanie budynków inwentarskich w Polsce do roku 2000 = Prognosticated State of Buildings for Livestock up to Year 2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 29-42. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Author:
Title:
Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992 = Structure of Unemployment is Kraków Province in Years 1990-1992
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 117-131. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
Analiza produkcji ogrodniczej w województwie krakowskim w latach 1980-1989 = Analysis of Horticultural Production in Kraków Province in Years 1980-1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 145-161. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Zmiany w turystyce w województwie krakowskim w latach 1989-1991 = Transformation of Tourist Industry in Province of Kraków in Years 1989-1991
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 163-179. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Author:
Title:
Zmiany w ruchu migracyjnym województwa krakowskiego od drugiej połowy lat osiemdziesiątych = Changes in Migration Trends in Kraków Province in Second Half of 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 133-143. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Początek i koniec ZSRR : powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw - teraźniejszość i perspektywy tego tworu politycznego = Origin and End of USSR#Establishment of Commonwealth of Independent States - Present Time and Prospects of This Political Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 195-209. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Title:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych = Structural Transformations of Economy in Regions and at Local Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 15-28. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
10

Title:
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 99-115. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
11

Title:
Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Impact of Transformation Processes on Space Ordering (Taking Krakow Province as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 73-81. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
12

Title:
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej = Differentiation of Economic and Spatial Structure of Kraków Proving in Period of Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 83-97. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
13

Title:
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 59-71. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
14

Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 5-14. - Summ.
Notes:
Summ.,
article