Record detailsTitle:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój
Redaktor:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Physical description:
481 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87493-91-0
monograph
Related articles / papers 17
1

Title:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 13-14
ISBN:
83-87493-91-0
varia
2

Title:
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 471
ISBN:
83-87493-91-0
varia
3

Title:
Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 137-153. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
4

Title:
Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na operacje księgowo-finansowe w sektorze budżetowym = Effect of the Amendment to the Accountancy Law upon the Accounting and Financial Operations in the Budgetary Sector
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 373-382. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
5

Title:
Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego = Selected Legal Problems Relative to the Business Activity of the Local Government
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 115-126. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
6

Title:
Rola gmin w procesach inwestowania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska = The Role of the Communes in the Investing Processes with Particular Regard to the Environmental Protection
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 155-170. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
7

Title:
Rola Towarzystw Budownictwa Społecznego w pozyskiwaniu zasobu mieszkaniowego dla gmin = The Role of Public Building Societies in Winning Housing Resources for the Commune
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 191-197. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
8

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Title:
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 413-429. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
9

Title:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Centres of Growth Taking as Example the Katowice - Kraków Bipolar Zone
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 431-438. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
10

Author:
Mika Lesław , Michalik Zbigniew
Title:
Procesy zmian form własności a rozwój lokalny = Processes of Changes in the Forms of Ownership versus Local Development
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 383-390. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
11

Title:
Socjologiczne aspekty stymulowania aktywności lokalnej = Sociological Aspects of Stimulation of Local Activity
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 331-348. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund = The Forms of Supporting the Enterprises in the Małopolska Province - Internet Investment Fund
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 447-457. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
13

Title:
Psychologiczne aspekty efektywnego podejmowania decyzji = Psychological Aspects of Effective Decision Making
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 349-353. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
14

Title:
Wpływ prywatnej przedsiębiorczości na rozwój lokalny = Effect of Private Business on Local Development
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 313-319. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
15

Title:
Finansowanie deficytu budżetowego a problem granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financing of Budget Deficit versus Problem of the Limiting Indebtedness of the Local Government Units in Poland
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 51-59. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
16

Title:
Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych = The Development Strategy as Main Tool of Operation of Local Governments
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 261-279. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph
17

Author:
Stanienda Jolanta , Żaba Renata
Title:
Instytucje wspomagające procesy rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim = Institutions Supporting the Processes of Development of Enterprises in the Tarnow Region
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 459-470. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
chapter in monograph