Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy = The Political and Military Dimensions of the Shanghai Cooperation Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu w nowym wydaniu w okresie prezydentury D. Miedwiediewa - zarys problematyki = A New Edition of the Russian Federation's Security Policy Towards the West Under President D. Medvedev - an Outline
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy = The Exemption of the Employee from Working Obligation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny = Regulations on and Solutions to Social Problems as a Sociological Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 97-115. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Author:
Title:
Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 177-179
varia
6

Author:
Title:
Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice = Thomas Hobbes' Concept of the Social Contract and the Idea of Corporate Social Responsibility#Similarities and Differences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Author:
Brzosko-Sermak Agnieszka , Karwińska Anna
Title:
Planowanie przestrzenne w kontekście potrzeb indywidualnych i zbiorowych : przykład Polski = Spatial Planning in the Context of Individual and Collective Requirements in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 57-77. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 79-96. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska. Idee - ludzie - dzieje
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 882 (2012) , s. 169-175
review