Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Obecność francuska a elity Maghrebu = French Presence and Maghreb's Elites
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 141-155. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Lokalność jako kategoria socjologiczna = Locality as Sociological Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 63-78. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Marksowska koncepcja realistycznego pojmowania dziejów = Marx'a Conception of Realistic Understanding of History
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 21-40. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Społeczne aspekty w teorii wzrostu gospodarczego = Social Aspects of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 41-62. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Abolicjonizm w sytuacji społecznych uprzedzeń = Abolitionism in the Light of Social Prejudices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 163-179. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii = Polish Society - Contribution to Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 5-20. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 99-116. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Przemiany w rodzinie węgierskiej = Transformations in the Hungarian Family
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 127-140. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym = Pecularities of Polish Sociology in Comparative Light
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 157-162. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Kariera indywidualna a cele organizacji = Individual Carrier vs Aims of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 117-126. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Przesłanki kształtowania się społeczności w wielkomiejskich zespołach mieszkaniowych = Premises of Community formation in Big City Housing Complexes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 79-97. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article