Record detailsTitle:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012
Physical description:
228, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-7641-725-7
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 134-158. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
2

Title:
Perspektywy rozwoju dużych miast Polski jako węzłów europejskiej sieci metropolii
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 159-185. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
3

Title:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 112-133. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
4

Title:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 44-66. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
5

Title:
Wpływ kryzysu na europejską politykę spójności po 2013 roku
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 13-28. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
6

Title:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy wzajemnej i integracji z Unią Europejską w warunkach globalnego kryzysu
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
7

Title:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 206-226. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 91-111. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph
10

Title:
Integracja regionalna krajów rozwijających się na przykładzie Afryki : aspekt teoretyczny i praktyczny
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 186-205. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
chapter in monograph