Record detailsTitle:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 14
1

Title:
Rozwój systemu instrumentów ekonomicznych stymulujących ochronę środowiska = The Development of the System of Economic Instruments Stimulating the Protection of Natural Environment
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 157-172. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec = The Population Mortality Process in the Federal Republic of Germany
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 197-216. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL = Kornai's Soft Monetary and Budgetary Limitations and the Budget Deficit in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 141-156. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Mechanizmy równowagi i stabilności w systemach ekonomicznych = The Mechanisms of Equilibrium and Stability in the Economic Systems
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 45-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Zagadnienie periodyzacji zmian jakościowo-strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym jednorodnych grup krajów = The Problems of Periodization of Qualitative and Structural Transformations in the Socio-Economic Development of Homogeneous Groups of Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Title:
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany = The Similarities and Divergences in the Spatial Distribution of Material Potential in the Sphere of Exchange
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 173-186. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
9

Title:
Akumulacja pieniężna a proces inflacji kosztów = The Monetary Accumulation and the Process of Cost Inflation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 121-139. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
10

Title:
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 111-120. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
11

Title:
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
12

Title:
Region w nowym systemie planowania we Francji = Region in the New Planning System in France
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 217-232. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
13

Title:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia = The Economic Theory of Socialism in the Perspective of Recent Four Decades. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 11-30. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
14

Title:
Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 3-10. - Wykaz ważniejszych publikacji prof. J. Fiericha
Notes:
Wykaz ważniejszych publikacji prof. J. Fiericha,
varia