Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Jakość informacji jako kryterium optymalizacji struktury systemu rachunkowości = The Quality of Information as Criterion for Optimum Structure of Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Problemy współczesnej ewolucji rachunkowości = Problems of Contemporary Evolution in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 13-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Relations Between the Calculation of Optimum Envisaged Costs and Value Analysis in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 73-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw = Outlays on Data Processing in the Total Cost and Outcome Analysis of Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 91-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Czas jako kategoria ekonomiczna = Time as Economic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Szwedzka spółdzielczość spożywców = Swedish Consumers' Co-operatives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 133-148. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii = Marriages in Norway : an Analysis of Social Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 185-219. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 149-184. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
12

Title:
W setną rocznicę urodzin Profesora Albina Żabińskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 7-11
varia