Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1979]
Physical description:
220 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 5-22. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Ekonometryczny model bilansu pomieszczeń inwentarskich w układzie gałęziowo-przestrzennym = Econometric Model of the Livestock Buildings in the Branch and Spatial Scheme
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 55-76. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Przemysł miasta Krakowa w latach 1950-1975 = Industry in the City of Kraków in the Period 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 93-114. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Author:
Title:
Analiza migracji ludności w wybranych europejskich krajach socjalistycznych = The Analisis of Migration of Population in the Chosen Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 161-197. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 137-160. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Dostępność transportowa Krakowa = Transport Accessibility of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 115-136. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Zmiany w strukturze gałęziowej produkcji rolnictwa CSRS, NRD i Polski w latach 1960-1975 = Analysis of Structural Changes in the Agriculture of Czechoslovakia, the G.D.R., and Poland over the Period 1960-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 23-36. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 37-53. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Teoretyczne podstawy badań rozmieszczenia przemysłu = Theoretical Bases of the Investigations of Industry Spatial Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 77-91. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Problemy ochrony środowiska naturalnego na przykładzie Zakładów Chemicznych "Alwernia" = Problems of the Protection of the Natural Environment on the Example of the "Alwernia" Chemical Works
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 116 (1979) , s. 199-216. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article