Record detailsTitle:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1993
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85719-02-4
monograph
Related articles / papers 11
1

Title:
Zatrudnienie w handlu w okresie tworzenia gospodarki rynkowej
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 65-72
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
2

Title:
Entropia a informacja rynkowa
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 23-31
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
3

Title:
Instytucjonalizacja procesów wymiany w gospodarce rynkowej : (zarys problemu)
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 33-40
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
4

Title:
Bariery przekształceń własnościowych instytucji rynkowych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 73-78
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Koszt ekonomiczny i rynkowy
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 41-45
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
6

Title:
Ekonomiczne i kulturowe aspekty konsumpcji usług społecznych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 95-102
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
7

Title:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 87-93
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
8

Title:
Formy organizacyjne marketingu
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 131-139
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Centra miast jako ogólnomiejskie ośrodki handlowe
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 169-175
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
10

Title:
Globalizacja rynku a strategia konkurowania
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 117-123
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph
11

Title:
Turystyka - jej wartość i cele
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993, s. 177-181
ISBN:
83-85719-02-4
chapter in monograph