Record details



Title:
Metodologiczne aspekty zarządzania
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Physical description:
200 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-04-02343-1
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Podstawy analizy funkcji zarządzania = Principles of Management Function Analysis
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 121-138. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania = Typology of Criteria of Management Systems Evaluation
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
3

Title:
Elementy wiedzy o zarządzaniu w dawnej Polsce = Elements of Management Science in Polish History
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
4

Title:
Metody badania układów informacyjno-decyzyjnych = Methods of Investigating the Information and Decision Systems
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Podstawy badania organizacji jednostek zarządzania = Principles Governing the Analysis of Management Units Organization
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
6

Title:
Metodyka kompleksowego usprawniania struktury organizacyjnej = On the Methods of Complex Rationalization of Organizational Structure
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 65-102. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
7

Title:
Wstęp do badań diagnostycznych układów informacyjno-decyzyjnych = Introduction Into Diagnostic Research on Information-and-Decision Systems
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
8

Title:
Założenia metodologiczne technik zarządzania = Methodological Premises of Management Engineering
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 153-172. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
9

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 37-63. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph
10

Title:
Uwarunkowania efektu organizacyjnego działań zespołowych = On the Determining Conditions of the Organizational Effect of Team-Conducted Activity
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
chapter in monograph