Record detailsTitle:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
283 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
monograph
Related articles / papers 12
1

Title:
Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa a lojalność klientów = Corporate Image and Reputation vs Customer Loyalty
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 239-259. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
2

Title:
Gender Marketing - istota i założenia = Gender Marketing - the Concept and Its Assumptions
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Wykorzystanie metody refleksji strategicznej w kształtowaniu decyzji zwiększania efektywności marketingu = The Application of the Strategic Reflection Method in the Process of Selecting an Approach to Increasing Marketing Effectiveness
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 157-177. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
4

Title:
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe = Export - an International Entry Mode Adopted by Polish Companies
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 261-283. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
5

Title:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
6

Title:
Formy i instrumenty marketingu społecznego = The Forms and Instruments of Social Marketing
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 27-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
7

Title:
Audyt marketingowy w przedsiębiorstwie XXI wieku - wybrane kierunki rozwoju = A Marketing Audit in 21st Century Companies - Selected Development Trends
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 69-93. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
8

Title:
Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem = The Reasons for Developing Systems for Supporting the Process of Business Marketing Management
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 119-139. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
9

Title:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 179-207. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
10

Title:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw = Polish Exporters : the Methodological Dilemmas of Research on International Marketing Corporate Strategies
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 209-237. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
11

Title:
Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny = Commentaries on the Interpretive Paradigm in Marketing
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 9-25. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości = The Impact of the Characteristics of E-Services on the Perception of their Quality
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 95-118. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
chapter in monograph