Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Author:
Title:
Wstępna diagnoza struktury organizacyjnej : na przykładzie przedsiębiorstwa chemicznego = Initial Diagnosis of an Organizational Structure : Exemplified by a Chemical Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 55-69. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych = The Idea and Types of Organizational Dependences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Koncepcja oceny wpływu warunków środowiskowych na fizjologiczną zdolność pracownika - formuła fizjologicznej normy pracy = Evaluation of the Effect of Environmental Conditions on Physiological Capacity of a Worker - a Formula of Physiological Standard Worktime
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 71-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Ergonomiczne uwarunkowania współdziałania w układzie człowiek - komputer = Ergonomie Conditioning of Co-operation in the Man-Computer System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 85-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Podstawy techniki ustalania efektu organizacyjnego = Foundations of the Organizational Effect Determination Technique
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 99-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Modelowanie elastycznych rozwiązań struktury organizacyjnej = Flexible Models of Organizational Structure Realization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 323 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article