Record detailsTitle:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-86439-46-7
conference materials
Related articles / papers 40
1

Title:
Badania nad jakością importowanych olejów jadalnych dostępnych na rynku krajowym
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
2

Title:
Poziom wymagań użytkowników emaliowanych naczyń domowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 105. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
3

Title:
Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
4

Title:
Metoda Kramera
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
5

Title:
Sensoryczny pomiar na skali stosunkowej
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
6

Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
7

Title:
Zawartość wybranych mikroelementów i metali toksycznych w mleku kozim surowym
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
8

Author:
Title:
Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
9

Title:
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 92. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
10

Title:
Oczekiwania konsumentów dotyczące informacji na etykietach wędlin
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 94. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
11

Title:
Badania porównawcze wyrobów emaliowanych stosowanych w gospodarstwie domowym
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
12

Title:
Korygowanie wskaźników jakości w procesie starzenia skór
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 102. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
13

Title:
Oczekiwania użytkowników wyrobów emaliowanych w zakresie chemicznej odporności tych wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 104. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
14

Title:
Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 106. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
15

Author:
Title:
Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny stabilności emulsji kosmetycznych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 107. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
16

Title:
Wyznaczanie metodą pośrednią kinetyki procesu nawilżania skór
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 108. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
17

Title:
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
18

Title:
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
19

Title:
Problemy biodegradacji detergentów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 114-115. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
20

Title:
Sybstytucja fosforanów w proszkach do prania
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 115-116. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
21

Author:
Title:
Kształtowanie niezawodności jednostkowych opakowań metalowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 119. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
22

Title:
Optymalizacja cech promocyjnych opakowań jednostkowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 124. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
23

Title:
Czynniki ekologiczne w ocenie jakości procesu technologicznego
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 131. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
24

Title:
Modele kinetyczne stosowane do opisu zmian cech jakości wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 135-136. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
25

Title:
Certyfikacja systemów jakości według norm serii ISO 9000 w Polsce
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
26

Title:
Prezentacja możliwości zastosowania wybranych modeli kwalimetrycznych do oceny konkurencyjności wytworów na przykładzie producentów odtwarzaczy płyt kompaktowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 142-143. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
27

Title:
Uwarunkowania technologiczne jakości procesów wytwarzania
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 130. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
28

Title:
Badanie zawartości mikro i makroelementów w wybranych owocach krajowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 77-78. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
29

Title:
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 88. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
30

Title:
Rola jakości produktu w procesie decyzyjnym konsumenta
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34-46 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-46-7
chapter in conference materials
31

Author:
Giemza Mariusz , Kaniewski Jacek , Radłowska Małgorzata
Title:
Badanie stabilności emulsji kosmetycznych metodą chemiczną
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 113. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
32

Title:
Wpływ mikroklimatycznych warunków przechowywania na właściwości wybranych materiałów opakowaniowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 121. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
33

Title:
Wpływ barierowości folii z tworzyw sztucznych na jakość opakowań dla produktów spożywczych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 123. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
34

Title:
Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 128-129. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
35

Author:
Title:
Prognozowanie wpływu zmiennych parametrów na trwałość wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 132. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
36

Title:
Jakość w laboratoriach badawczych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 47-51 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-46-7
chapter in conference materials
37

Author:
Title:
Problemy stosowania wymogów normy ISO serii 9000 w praktyce gospodarczej Polski (na przykładzie przemysłu skórzanego)
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64-72 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-46-7
chapter in conference materials
38

Title:
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 122. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
39

Title:
Biodegradacja wybranych detergentów w układach zanikania
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 112. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
40

Title:
Zastosowanie modeli kinetycznych w optymalizacji jakości wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 143. - Dostępne tylko streszczenia
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-86439-46-7
varia
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID