Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Rozwój współpracy gospodarczej a system kształtowania cen w obrotach wzajemnych krajów RWPG = The Development of Economic Co-operation and the System of Prices in the Mutual Tradeover of the C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 159-175. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Metodologiczne aspekty badania ekonomicznej efektywności ogólnej koncentracji produkcji przemysłowej = The Methodological Aspects of Research over the General Concentration of Industrial Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 75-86. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Badania nad strukturą gospodarki Polski międzywojennej Henryka Tennenbauma = Henryk Tennenbaum's Studies over the Structure of Polish Economy in the Period 1918-1939
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 177-192. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Zwiększanie się otwartego charakteru gospodarki jako obiektywna globalna prawidłowość we współczesnym świecie = The Increasing Openness of the Economy as an Objective Global Regularity in Present World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 147-158. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Uwagi na temat zysku w roli celu działania przedsiębiorstw socjalistycznych = Notes Concerning the Profit in the Role of Operating Aim of Socialist Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 57-73. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Energia jako czynnik produkcji w świetle marksowskiego ujęcia procesu pracy = Energy as the Factor of Production in the Light of Marx's Approach to the Process of Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 39-56. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne przyczyny nieracjonalności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym = The Socio-Economic Reasons for the Irrationality in the Natural Environment Utilization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 113-123. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Kwalifikacje a wzrost gospodarczy : rozwój poglądów = The Skills and Economic Growth : Development of Ideas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 25-38. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 5-23. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Zmiany strukturalne w przemyśle a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Structural Changes in Industry and the Periodical Decrease of the Economic Growth Rate in the C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 125-145. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Uwagi na temat podziału społecznego funduszu spożycia = Remarks Concerning the Distribution of the Social Consumption Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 87-96. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
12

Title:
Tendencje rozwoju sfery usług = The Development Tendencies of the Services Sphere
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 201 (1985) , s. 97-111. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID