Record detailsConference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1998
Physical description:
198 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-910502-0-3
monograph
Related articles / papers 7
1

Author:
Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 148-155
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph
2

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 176-186
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph
3

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 17-25
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph
4

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 163-175
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph
5

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej - analiza taksonometryczna
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 92-101
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph
6

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Obszary potencjalnych kontrowersji w negocjacjach akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 79-91
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph
7

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Title:
Wpływ deficytu w handlu zagranicznym na gospodarkę polską
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 68-78
ISBN:
83-910502-0-3
chapter in monograph