Record detailsTitle:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000
Physical description:
652 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszczególnych ref.
ISBN:
83-88397-00-9
monograph
Related articles / papers 19
1

Title:
Kulturowe uwarunkowania reklamy na rynkach międzynarodowych
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 160-169 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
2

Title:
Nomenklatura i zmiany w polskiej taryfie celnej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 243-253 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
3

Title:
Polska polityka kursowa w latach dziewięćdziesiątych jako instrument oddziaływania na bilans handlowy, inflację i obroty kapitałowe
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 219-229 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
4

Title:
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 230-235 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
5

Title:
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 584-592 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
6

Title:
WTO - mity i rzeczywistość
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 328-336 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
7

Title:
Polemika wokół przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejsiej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 360-371 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Ograniczenia ilościowe w polskiej polityce handlowej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 292-300
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
9

Title:
Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 514-523 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
10

Author:
Budzowski Klemens , Jędrzejewski Andrzej , Jędrzejewski Tadeusz
Title:
Polskie strefy specjalne na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 254-267 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
11

Author:
Zysk Wojciech , Mordarska Beata
Title:
Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 113-126 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
12

Title:
Prawo jednej ceny a kształtowanie się cen o obrocie międzynarodowym
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 170-187 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
13

Title:
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 89-100 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
14

Title:
Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 81-88 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
15

Title:
Porównanie skuteczności polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 534-542 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
16

Author:
Lipiec Remigiusz , Golec Nikodem
Title:
Prognozowanie kursów walutowych w procesie zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami importowymi i eksportowymi
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 236-242
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
17

Title:
Teoretyczne koncepcje integracji gospodarczej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 101-112 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
18

Title:
Zmiany wielkości i struktury polskiej wymiany towarowej w dobie integracji z Unią Europejską
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 404-418
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph
19

Title:
Narzędzia taryfowe w polskiej polityce handlowej w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 278-291 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
chapter in monograph