Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
314 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 17
1

Title:
Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980 = State and Dynamics of Demographic Phenomena in Nowa Huta District In the Years 1970-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 5-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Z badań nad metodami analizy porównawczej w gospodarce światowej = Studies in the Methods of Comparative Analysis in the World Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 65-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności = Possibilities of Making Practical Use of the Utility Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 201-213. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Próba matematycznej interpretacji analizy progowej = An Attempt at Mathematical Interpretation of the Threshold Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Author:
Title:
Suma przestrzeni prawdopodobieństwa względem miary oraz określona na niej zmienna losowa segmentowa = Sum of Probability Spaces with Respect to Measure and a Segment Bandom Yariable Defined on It
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 215-226. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Author:
Title:
Funkcje separowalne o przeliczalnej liczbie argumentów = Separable Functions with a Countable Number of Arguments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 227-237. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Uwagi o funkcjach zmiennych rozdzielonych typu h(x,t) = f(x) s(x-t) = Remarks on the Separable Type h(x,t) = f (x) s(x-t) Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 239-245. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce = An Analysis of Spatial Differentiation of the State of Motorization Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
O nowych metodach badania niezależności zmiennych losowych typu ciągłego = On New Methods of Examining the Independence of Continuous Random Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 285-307. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej = Methods of Specifying the Character of Variables in Multivariate Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 35-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Podseparowalność funkcji dwóch zmiennych w sensie Neumana (I rodzaju) = Subseparability of Functions of Two Variables in the Sense of Neuman (of the First Kind)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 247-255. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Współczynnik korelacji liniowej jako miara sprawności diagnostycznej metod kontroli jakości wykonania = Linear Correlation Coefficient as a Measure of Diagnostic Efficiency of Quality Control Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 117-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
14

Title:
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
15

Title:
Analiza własności wybranych współczynników zależności dla cech jakościowych metodami symulacyjnymi = Analysis of Properties of Selected Contingency Coefficients for Quality Variables Using Simulation Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 129-152. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
16

Title:
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
17

Title:
Funkcje podseparowalne i nieseparowalne = Subseparable and Superseparable Punctions. Part One. Cz. 1
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. . - nr 213 (1985) , s. 257-276. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID