Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Title:
Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej = Władysław Grabski's Financial and Economic Reforms Programme in the Second Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 879 (2012) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global) = Conditions for the Creation of Born Global Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 879 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 879 (2012) , s. 107-126. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 879 (2012) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Ekonometryczna analiza wpływu przewagi komparatywnej na handel wewnątrzgałęziowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej = An Econometric Analysis of the Influence of Revealed Comparative Advantage on Intra-industry Trade in the Visegrad Group Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 879 (2012) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Indicators of Socio-economic Development in the Cracow Metropolitan Area
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 879 (2012) , s. 55-74. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article