Record detailsTitle:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
618 s.; 24 cm
monograph
Related articles / papers 18
1

Title:
Polityki zbytu na rynkach przemysłowych w warunkach niepewności
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 433-439
chapter in monograph
2

Title:
Działalność agencji reklamowych na lokalnych rynkach : (na przykładzie krakowskiego rynku reklamy)
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 334-346
chapter in monograph
3

Title:
Czynniki oceny atrakcyjności działalności gospodarczej oraz atutów konkurencyjnych firmy : (na podstawie wyników badań empirycznych)
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 456-464
chapter in monograph
4

Title:
Znaczenie systemu obserwacji otoczenia dla przedsiębiorstw handlowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 482-491
chapter in monograph
5

Title:
Proces identyfikacji i doboru kryteriów segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 200-208
chapter in monograph
6

Title:
Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 73-79 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
7

Title:
Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 236-248
chapter in monograph
8

Title:
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 162-168 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
9

Title:
Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 564-572
chapter in monograph
10

Title:
Metody badań rynkowych i marketingowych w układzie hierarchicznym
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 11-20
chapter in monograph
11

Title:
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 91-102
chapter in monograph
12

Title:
Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 209-221 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Metoda Lisrel w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 44-57 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
14

Title:
Strukturalne problemy marketingu usług ubezpieczeniowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 185-195
chapter in monograph
15

Title:
Wykorzystanie metody Thurstona do badań preferencji nabywców czekolady
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 290-297
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego : (w świetle wyników badań)
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 425-432
chapter in monograph
17

Title:
Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 154-161 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
18

Conference:
X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych "Metody badań marketingowych"
Title:
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-72 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph