Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 14
1

Title:
Zysk a cele socjalistycznego przedsiębiorstwa = Profit Vs Aims of Socialist Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 93-100. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Author:
Title:
Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania = Possibilities of Activation of Financial Instruments in Parametric System of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 55-65. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu = Production Costs in Typical Statistical Sources : Attempt at System's Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 101-109. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych = Budget Deficits in Poland in 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 143-158. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 17-29. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Wyniki finansowe przemysłu uspołecznionego w latach siedemdziesiątych a wymogi reformy gospodarczej = Financial Performance of Socialized Industry in 70s Vs Acquirements of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 81-92. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
System finansowy a polityka finansowa = Financial System vs Financial Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 43-54. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Istota i zakres elastyczności budżetów terenowych = Nature and Range of Local Budgets' Flexibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 159-172. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
O optymalny zakres finansowania funduszowego w praktyce = Problem of Optimal Financing from Funds (Fund Method) in Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 173-187. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = Public Credit in Medieval Genoa at Turn of XIVth Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 67-79. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
12

Title:
Teoretyczne aspekty redystrybucji budżetowej w socjalizmie = Theoretical Aspects of Budget Redistribution in Socialism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 127-141. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
13

Title:
O autonomię finansową ubezpieczeń społecznych = Problem of Financial Autonomy of Social Insurance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
14

Title:
Profesor Stefan Bolland (1910-1983)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 7-16
varia