Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej = The Subject and the Basic Options of the Marketing Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 5-18. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Warunki kształtujące politykę zbytu środków produkcji = Conditions Shaping the Policy of Production Goods Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 43-52. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw = Objectives and Measures of Business Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 77-88. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Koszty pracy jako kategoria ekonomiczna = Labour Costs as an Economic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 89-100. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Title:
O potrzebie nowego spojrzenia na problematykę planowania w przedsiębiorstwie = On the Need For a Fresh Look at the Problems Of Business Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 101-108. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Kryteria segmentacji rynku dóbr i usług konsumpcyjnych = Criteria of Consumer Goods and Services Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 19-30. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Title:
Przekształcenia struktury własnościowej w handlu wewnętrznym = Property Structure Transformations in Domestic Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 53-64. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Author:
Title:
Struktura przedsiębiorstw Republiki Federalnej Niemiec i źródła ich sukcesów = Structure of German Enterprises and the Sources of Their Success
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 65-76. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Author:
Title:
Identyfikacja mocnych i słabych stron firmy jako metoda analizy jej sytuacji marketingowej = Identification of Strong and Weak Points of a Firm as a Method of Its Marketing Situation Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. . - nr 411 (1993) , s. 31-41. - Summ.
Notes:
Summ.,
article