Record detailsTitle:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
635, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk s. 15-20; bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-586-4
monograph
Related articles / papers 18
1

Author:
Title:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 441-450 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Konsekwencje kryzysu fiskalnego krajów strefy euro dla przyszłości integracji walutowej w Europie
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 428-440 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
3

Title:
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 189-201 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
4

Title:
Światowa sieć metropolii i duże miasta Polski
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 178-188 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
5

Title:
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 287-297 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
6

Title:
Czynniki internacjonalizacji przedsiębiorstw born global
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 323-334 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
7

Title:
Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna profesor Ireny Pietrzyk
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 5-12
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
8

Title:
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-471 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
9

Title:
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 472-483 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
10

Title:
Program sztokholmski - realizacja wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej jako wyzwanie integracji
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 507-517 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
11

Title:
Współczesne państwo w obliczu procesów regionalizacji i globalizacji
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 342-350 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
12

Title:
Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów afrykańskich - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 372-383 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
13

Title:
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 384-392 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
14

Title:
Kryzys zadłużenia publicznego a polityka fiskalna w Unii Gospodarczo-Walutowej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 415-427 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
15

Title:
Szanse i zagrożenia w realizacji Programu Rozwoju Polski Wschodniej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 98-109 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
16

Title:
Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 548-560 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
17

Title:
Rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce - procesy naturalne a programowanie rozwoju na przykładzie Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 156-167 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
chapter in monograph
18

Title:
Wykaz publikacji profesor Ireny Pietrzyk
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-20
ISBN:
978-83-7252-586-4
varia