Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Źródła i sposoby finansowania prac remontowo-rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych w USA = Sources and Methods of Financing of Repair-Renovation Works in the USA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Wpływ eksportu budownictwa na wynik finansowy przedsiębiorstwa budowlanego = Impact of Export of Building Services Upon Financial Performance of Building Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 71-86. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 35-48. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Poziom i czynniki rozwoju produkcji przedsiębiorstw geologicznych w latach 1960-1983 = Level and Growth Factors of geological Enterprises' Production in the Years 1960-1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 21-33. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Przekształcenie agregatowej funkcji wydajności w funkcję produkcji w badaniach postępu technicznego w budownictwie = Transformation of Aggregate Function of Efficiency Into Production Function in the Investigations of Technological Progress in Construction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 9-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Wykorzystanie stochastycznych sieci czynności do modelowania procesów rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych = Making Use of Activities' Stochastic Networks for the Modelling of Renovation Processes of Houses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 87-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Z badań nad jakością budownictwa mieszkaniowego = On the Quality of Housing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 103-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Udział rzemiosła w procesie odnowy zasobu budowlanego Krakowa w latach 1980-1985 = Participation of Private Firms in the Process of Renovation of Houses in Kraków in the years 1980-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 119-132. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. . - nr 257 (1988) , s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID