Record detailsTitle:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: AE Wydział Zarządzania, 1999
Physical description:
329 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-7-8
monograph
Related articles / papers 12
1

Title:
Promocja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw = Promotion vs. Marketing Orientation of Enterprises
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 103-113. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
2

Title:
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = Current State and Development Perspectives of Marketing Orientation of Companies in Poland
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: AE Wydział Zarządzania, 1999, s. 11-21. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
3

Title:
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
4

Title:
Bariery rozwoju marketingu i prorynkowej orientacji przedsiębiorstw = Barriers of Markeing Development and Firms' Market Orientation
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
5

Title:
Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku = Determinants and Tools of Market Competition in Companies
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej = Price Policy of the Enterprises and Regulation of the Microeconomics Area
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 297-307. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
7

Title:
Polityka produktu w opiniach przedsiębiorstw i ekspertów = Product Policy in Opinions of Companies and Experts
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 69-81. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
8

Title:
Kierunki rozwoju branżowych systemów dystrybucji = Development of Branch Distribution Systems
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 93-101. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
9

Title:
Wykorzystanie polityki cenowej jako instrument działań rynkowych = Price Policy as an Instrument of Market Actions
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 83-91. - Summ.
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
10

Title:
Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie = Significance and Sources of Marketing Information
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 59-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
11

Title:
Zarządzanie sprzedażą osobistą na rynkach przemysłowych = Management of Personal Selling in Industrial Markets
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 277-287. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
12

Title:
Badania rynkowe i marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Market and Marketing Research in the Process of Management
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. (1999) , s. 213-220. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID