Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Author:
Title:
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach = The Valuation of Finished and Unfinished Goods in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Wpływ eksportu na sprzedaż i wskaźniki rentowności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = The Impact of Export on the Sales and Profitability of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych = The Role of Performance Budgeting in Increasing the Efficiency of Public Expenditures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Sekurytyzacja ryzyka długowieczności = Longevity Risk Securitization
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Author:
Title:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny = Aircraft Pfandbrief - Innovation on the German Covered Bonds Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości = The Importance of Transnational Corporations in the Development of Global Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article