Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Piast" : (próba analizy i oceny) = The Development Strategy of the "Piast" National Investment Fund (An Attempted Analysis and Assessment)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 93-107. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa = Adjusting Organisational Strategy and Structure During the Process of Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 33-39. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Globalizacja zarządzania : (uwarunkowania - proces - tendencje) = The Globalisation of Management (Conditions - Processes - Trends)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Identyfikacja potencjału menedżerskiego = Identifying Managerial Potential
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Modele procesu formułowania strategii = Models of the Strategy Formulation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Możliwości zastosowania metody SPACE do formułowania strategii organizacji non-profit = The Possibilities of Using the SPACE Method to Formulate the Strategies of Non-profit Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 567 (2001) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID