Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1981]
Physical description:
322 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 17
1

Title:
Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w polityce śródziemnomorskiej EWG = The Role of the European Investment Bank in the Mediterranean Policy of the EEC
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 131-140. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Problem współistnienia planowania centralnego i rynku w gospodarce socjalistycznej = The Problem of the Coexistance of Central Planning and the Market in the Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 117-129. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Title:
Teoria cyklu koniunkturalnego oraz idee liberalizmu w pracach Edwarda Taylora = The Theory of Economic Trend and Conceptions of Liberalism in the Works of E. Taylor
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 101-116. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej = The Participation of Agriculture in National Accumulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 141-152. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 67-79. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Title:
Polsko-polonijna współpraca gospodarcza = The Polish-Polonian Economic Co-operation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 53-65. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego = Use of Economic Stimuli for the Protection of the Natural Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 45-51. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha = Critcism of Izydor Wysłouch's Social and Political Views
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 189-210. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914 = Social and Political Organizations of the Polish Economic Emigration of the 1795-1914 Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 227-245. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Nowoczesność jako negacja tradycji = Modernity VS Negation of Tradition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 305-322. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
11

Title:
Dynamika inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG w latach 1950-1975 = Investment Bate VS Fluctuations in the Pace of Economic Growth in the Comecon Countries in the Period 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 281-304. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
12

Title:
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 261-280. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
13

Title:
Unowocześnienie struktury produkcji w Polsce w latach 1950-1975 = Modernization of Production Structure in Poland in the Years 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 211-225. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
14

Title:
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 153-170. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
15

Title:
Wybrane teoretyczne problemy procesu wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = Practical Problems of the Process of Equalizing the level of Economic Development of Socialist States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 81-100. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
16

Title:
W pół wieku po wielkim kryzysie = Fifty Years after the Great Depression
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 247-260. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
17

Title:
Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się = Socialist States' Economic Aid for the Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 171-188. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article