Record details



Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Jakościowa analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Qualitative Analysis of Informational System of Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 15-57. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Model systemu wskaźników pomiaru i oceny efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Model of the System of Measuring and Estimating Indicators of the Effectiveness of the Utilization of Fixed Assets in the Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 59-78. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Author:
Title:
Koncepcja ustalania efektywności przedsięwzięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w branży kopalnictwa surowców chemicznych = Conceptions of Determination of Effectiveness of Research and Initiating Undertakings in the Mining Industry of Chemical Raw Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 111-130. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Kształtowanie się wydajności pracy w zależności od sposobu spędzania czasu wolnego = Labour Productivity VS Orms of Spending Leisure Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 151-165. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Próba optymalizacji transportu wewnętrznego : (na przykładzie PZPS "Chełmek") = Attempt at Making Optimum Internal Transport
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 79-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Przesłanki intensyfikacji procesów modernizacyjnych = Conditions of Intensification of Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 5-14. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Problemy remontów w hutnictwie żelaza na tle procesów reprodukcji środków trwałych = The Problem of Repairs in Ferrous Metallurgy Against the Background of the Reproduction of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. . - nr 143 (1981) , s. 131-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article