Record detailsTitle:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Physical description:
276 s.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-915693-1-4
monograph
Related articles / papers 13
1

Title:
Badanie sprawozdania finansowego pro forma jako element procesu badania sprawozdania finansowego = Pro Forma Financial Statement Audit as a Part of the Auditing Process
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
2

Title:
Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości = Financial Statement Audit in Today's Accounting Practice
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 69-85. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
3

Title:
Pomiar ekonomiczny wartości intelektualnych w organizacjach rynkowych = Economic Measurement of Intellectual Values in Market Organizations
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
4

Title:
Wycena kredytów według zamortyzowanego kosztu = Valuation of Credits by Amortised Cost
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 137-147. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
5

Title:
Rachunki decyzyjne jednostek gospodarczych w zarządzaniu aktywami trwałymi : (według znowelizowanej ustawy o rachunkowości) = Decision-Related Accounts of Business Entities in the Fixed Assets Management : (According to the Amended Accountancy Act)
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 217-227. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
6

Title:
Problematyka naruszania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce = Problems Related to the Infringement of Discipline of Public Finance in Polish Local Government Units
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 87-98. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
7

Title:
Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw = Modern Computer-AIded Systems Supporting the Accountancy in Small and Medium-Sized Business
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
8

Title:
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 111-126. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
9

Title:
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
10

Title:
Ceny transferowe jako forma rozliczeń wewnętrznych w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie = Transfer Prices as Form of In-Plant Settlements in a Decentralized Enterprise
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
11

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych standardów rewizji finansowej = Financial Analysis in the Financial Statement Audit in the Light of International Standards of Finance Revision
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 193-200. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
12

Title:
Reforma systemu podatkowego w Polsce jako jedno z głównych narzędzi ożywienia gospodarki = Reform of the Tax System in Poland as one of the Main Tool for Animation in Economy
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph
13

Title:
Metody i techniki transferu kapitału stosowane w oazach podatkowych = Methods and Techniques of Capital Transfer Used in Tax Havens
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 253-263. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
chapter in monograph