Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 91-110. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Gospodarka pozabudżetowa w systemie planowania finansowego = On Extra-Budgetary Economy in the System of Financial Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 71-89. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Author:
Title:
Kierowanie handlem zagranicznym w nowym systemie ekonomiczno-finansowym = On the Management of the Foreign Trade in the New Economic and Financial System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 145-160. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Title:
Działanie instrumentów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej = The Operation of Budgetary Instruments in Capitalist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 161-175. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
System zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi a sprawność procesu realizacji inwestycji = On the Managerial System in Building Companies and the Efficiency of the Project Realization Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 125-143. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Author:
Title:
Wybrane problemy kształtowania funduszów materialnego zainteresowania w wielkich organizacjach gospodarczych = On Some Chosen Problems Connected with the Formation of Money Inducement Funds in Large Economic Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 111-124. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Title:
Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej = On the Economic Significance of the Budget Surplus - in the Light of Polish Financial Literature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 19-35. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Ekonomiczna treść funkcji rozdzielczej socjalistycznego kredytu = On the Economic Content of the Distributing Function of Socialist Credit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 5-17. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Title:
Parabudżetowe fundusze celowe w gospodarce rad narodowych = On Extra-Budgetary Allocated Funds in the Administration of People's Councils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 51-69. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Koncepcja budowy rachunku wyników przedsiębiorstw odpowiadająca wymogom bilansu gospodarki narodowej = On a Conception of the Structure of Business Firms' Results Account Which Would Meet the Requirements of the National Income Balance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 102 (1978) , s. 37-50. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article