Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania = On the Productive Agents in Retail Trade and Their Interconnections
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 89-105. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Mierniki pracy jako podstawa pobudzania działalności przedsiębiorstw handlowych = Work Standards as the Basis for Stimulating the Activity of Trading Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 5-21. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Author:
Title:
Skuteczność ekonomicznych środków intensyfikacji sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych = On the Effectiveness of Economic Sales Intensifiers in Trading Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 23-39. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Author:
Title:
Miejsce i rola gastronomii w kompleksie żywnościowym = On the Role of the Catering Industry, in the Food Industry Complex
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 107-121. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Title:
Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym = On the Social Appreciation of the Fairness of the Wage Systems Operative in Retail Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 123-139. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Author:
Title:
Czynniki determinujące rozwój sieci domów towarowych w regionie krakowskim = On the Factors Determining the Development of Department Store Network in Kraków Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 157-171. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Author:
Title:
Kierunki usprawnień w doskonaleniu kwalifikacji pracowników sklepowych = On the Improvements in the Advanced Training of Sales Personnel
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 141-155. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
8

Title:
Realizacja polityki wzrostu płac w handlu detalicznym w latach 1965-1975 = The Realization of the Policy of Rising Wages in Retail Trade in the Period between 1965 and 1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 41-56. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
9

Author:
Title:
Próba konstrukcji modeli procesów rozwojowych rynku branży artykułów gospodarstwa domowego (w oparciu o dane przestrzennoczasowe) = On the Construction of the Models of Development of the Household Commodities Market (on the Basis of Spatial and Time Data)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 57-73. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
10

Title:
Przesłanki optymalizacji wielkości przedsiębiorstw handlowych = On the Conditions of Optimization of the Size of Trading Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 101 (1978) , s. 75-88. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article