Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 24
1

Title:
Droga do doktora i doktora habilitowanego nauk towaroznawczych = The Way to Doctor and Habilated Doctor of Product Determination
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 5-11. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Title:
Badanie przydatności testu ITT do pomiaru wartości potencjału oksydo-redukcyjnego i oceny jakości krajowych win owocowych = Investigating of the ITT Test Usefulness for the Purposes of Measuring the Quality of Potential and of Estimating the Quality of Home-made Fruit Wines
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 203-215. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Kryteria oceny jakości niektórych wyrobów przemysłu tłuszczowego w świetle wymagań norm i użytkowników = Criteria of Quality Estimation of Some Fat Industry Products in the Light of the Demands of Consumers' Norms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 165-171. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
4

Author:
Gajewski Andrzej , Cybula Sławomir , Wałaszek Bronisław
Title:
Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia = Estimate of Chosen Fabrics Electrostatic Properties in the Environment's Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 105-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Wpływ termicznego i hydrotermicznego starzenia pergaminu na zmianę jego cech użytkowych = The Influence of the Process of Thermic and Hydrothermic Growing Old of Parchment on the Change of its Utility Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 67-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Możliwości zastosowania szkliw podstawowych opartych na tlenku miedzi = Possibilities of Using Elementary Glazes Based on Cupric Oxide
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 151-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim = Measurement of the Speed of Bacteria Growth in Cow Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 237-247. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru = Usefulness of Package as a Factor Securing Commodities' Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 43-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych = Possibilities of Production of Additional Agricultural in Multi-goods' Apiaries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 267-273. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
13

Title:
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
14

Title:
Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim = Evaluation of the Quality of Milk and Milk Products in the Kraków Town
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 217-221. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
15

Title:
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
16

Title:
Towaroznawstwo w służbie normalizacji i zabezpieczenia jakości towarów = The Science of Commodities in the Service of Normalization and Securing Goods' Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 13-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
17

Title:
Istota procesu podtrzymywania jakości w sferze poprodukcyjnej = The Essence of the Quality Maintaining Process in the After-production Sphere
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
18

Title:
Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości = Recognizing Commodities Colours by Consumers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
19

Title:
Wykorzystanie mikrofal do pasteryzacji soku pitnego jabłkowego = The Use of Microwaves for the Apple Juice Pasterization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 143-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
20

Author:
Czechowska-Liszka Maria , Szemraj Helena , Żołek Wiesław
Title:
Zależność jakości rafinowanego oleju słonecznikowego od stopnia utlenienia oleju surowego w świetle badań laboratoryjnych = Dependence of the Quality of Refined Sunflower Oil on the Degree of Crude Oil Oxidation in the Light of Laboratory Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 173-183. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
21

Title:
Badania nad odpornością emalii ceramicznych na środki piorące = Investigations of Ceramic Enamels Resistance to Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
22

Title:
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
23

Title:
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
24

Title:
Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo" = The Estimation od Surface Activities of Chosen Ionic and Non-ionic Detergents in Their Usability for Producing Moulding Masses of "Synflo" Type. Część I
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 131-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID