Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Restrukturyzacja a strategia gospodarcza w procesie transformacji = Restructuring and Economic Strategy in Process of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 87-98. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Stopień rozproszenia renty a rozmiary społecznych kosztów monopolu = Rent Dissipation and Social Cost of Monopoly
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 123-133. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
3

Title:
Możliwość wykorzystania modelu państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej w okresie transformacji = Possibility of Application of Welfare State Model and Social Market Economy in Period of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 99-105. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Od deficytu do inflacji = From Deficit to Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 47-55. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Author:
Title:
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 67-77. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Author:
Title:
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 25-45. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
7

Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 1990-1993 = Changes in Income Situation of Households in Years 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 107-122. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Title:
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 79-86. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Title:
Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego : próba bilansu = Role of GATT in International Trade Expansion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 57-65. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
10

Title:
O nowszych interpretacjach ogólnej teorii J.M. Keynesa = On Some Recent Interpretations of Keyne's General Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 5-23. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
11

Author:
Title:
Zakres i podstawy prawne współpracy między Polską a Francją w dziedzinie turystyki = Scope and Legal Regulations of Cooperation between Poland and France in Area of Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 476 (1996) , s. 135-149. - Summ.
Notes:
Summ.,
article