Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 15
1

Author:
Chwiałkowski Henryk , Kucharczyk Tadeusz
Title:
Badanie zmian korozyjnych metalowych narzędzi lekarskich z zastosowaniem metod nieniszczących = The Examination of Corrosive Change of Medical Metal Instruments Using Non-destructive Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 61-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
2

Title:
Możliwości określania właściwości ochładzających wód kolońskich = The Possibility of Determination of Cooling-down properties of Cologne Water
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 135-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
3

Title:
Oznaczanie składu emalii szklistych metodą spektrograficzną = The Determination of Composition of Glassy Enamel Using Spectrographic Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 15-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
4

Title:
Określenie relacji trwałości produktu higroskopijnego i barierowości opakowania = The Determination of Relation of Durability of Hygroscopic Product and Barrierness of Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 91-99. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
5

Title:
Potencjał dzeta jako funkcja stanu powierzchni włókien w danym środowisku = The Zeta Potential as a Function of Surface Condition of Fibres in a Given Medium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 113-119. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
6

Title:
Przeżywalność wybranych szczepów bakterii na materiałach podpodeszwowych = The Survival Rate of Chosen Bacteria Strains on Sub-sole Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 101-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
7

Author:
Title:
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
8

Title:
Elektryzacja pyłu wytworzonego z monokryształów NaCl naświetlonych promieniami beta = The Electrization of Dust Produced form Monocrystals of NaCl Exposed to Beta Radiation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 149-170. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
9

Title:
Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów = The Significance of Examination of Surface Phenomena in Quality Control of Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 171-184. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
10

Title:
Właściwości metali kształtujące jakość towarów metalowych = The Properties of Metals Forming the Quality of Metal Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
11

Title:
Krytyczna ocena metod oznaczania kwasoodporności powłok emalii szklistych = Critical Evaluation of Methods of Determination of Acid-resistance Coatings of Glassy Enamel
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 25-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
12

Title:
Wpływ czasu i temperatury wypalania na jakość nowoopracowanej emalii jednowarstowej o podwyższonych właściwościach fizykochemicznych = The Influence of Time and Temperature of the Burning of the Newly Invented Single-layer Enamel with Increased Physico-Chemical Properties
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 43-50. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
13

Author:
Ostrowski Andrzej , Urbańska Małgorzata
Title:
Analiza porównawcza szkliw i emalii podstawowych produkcji krajowej i importowanych = The Comparative Analysis of Glazes and Enamels Produced Both Home and Abroad
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 51-60. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
14

Title:
Problematyka jakości towarów w doskonaleniu kwalifikacji pracowników = The Problems of the Quality of Commodities in the Improvement of Professional Qualification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 185-202. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
15

Author:
Title:
Korelacja między krótkotrwałymi i długotrwałymi badaniami migracji globalnej składników powłok lakierowanych = The Correlation between Short-time and Long-time Tests of the Total Migration of Ingredients of Lack Layers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 221 (1986) , s. 73-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID