Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską w świetle decyzji "szczytu" w Nicei = The Nice Summit and Poland's EU Accession Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Eurosceptyczna postawa Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej : wnioski dla Polski = British Euroscepticism towards Economic and Monetary Union: Conclusions for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Author:
Title:
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 153-171. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych Polsce w latach 90. = Changes in the Income Situation of Farms in Poland in the 1990s.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 85-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce = Creating a New Socio-Economic Model in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Rodzaj inflacji wyzwaniem dla procesu dezinflacji = Forms of Inflation as they Affect the Disinflationary Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 141-152. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Income Inequality in the Context of Poland's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Rola polityki kursowej w Polsce w latach 1990-2000 = The Role of Exchange Rate Policy in Poland, 1990-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 111-128. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Author:
Title:
Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej = The Terminology of Currency Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Author:
Title:
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej = Financial Development and Economic Growth: Theoretical Approaches and Empirical Research Results. Implications for Economic Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 600 (2002) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article