Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Poziom konkurencyjności polskich firm i produktów na rynku międzynarodowym w świetle historycznych doświadczeń = The Competitiveness of Polish Firm and Products on the International Market in the Light of Past Experiences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 43-52. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
2

Title:
Miltona Friedmana myśli o polityce i ekonomii = Milton Friedman's Political and Economic Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 99-106. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
3

Title:
Narodziny polskiej myśli ekonomicznej w ośrodku wileńskim = The Beginnings of Polish Economic Thought in the Vilnius Intellectual Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 107-119. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej = French Experiences in Combating Unemployment through Shorter and More Flexible Working Hours in Relation to Other Countries in Western Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 75-85. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
5

Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji = Foreign Direct Investment as a Basic Form of Economic Expansion by Transnational Corporations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 5-23. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Pozyskiwanie i ochrona informacji jako jeden z celów przedsiębiorstwa = Information Gathering and Protection as one of an Enterprise's Goals
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 87-98. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
7

Author:
Title:
Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997 = Trade between Poland and The European Union in Industrial and Non-agricultural Goods in the Years 1992-97
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 53-62. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
8

Title:
Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999 = Financial Crises in the World and Economic Growth in Poland, 1997-99
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 63-73. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
9

Title:
Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = The Economic Effects of the Activities of Direct Foreign Investors in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 585 (2001) , s. 25-42. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article