Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Title:
Analiza obecnego stanu badań w zakresie oceny ekologicznej opakowań = Analysis of the State of Research Works Connected with Ecological Evaluation of Packaging Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. . - nr 595 (2002) , s. 59-79. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wpływ warunków przechowywania i rodzaju opakowania na zmiany fizykochemicznych właściwości pieczywa cukierniczego = Effects of Storing Conditions and Sort of Packaging Materials on Physicochemical Properties of Cakes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. . - nr 595 (2002) , s. 43-57. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Author:
Title:
Problem stosowania w opakowaniach żywności materiałów polimerowych z recyklingu = The Problem of Using Recycled Polymer in Food Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. . - nr 595 (2002) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Istota charakterystyki wyrobów występujących w procesach logistycznych = The Essence of the Characterization of Products Coming Into Logistic Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. . - nr 595 (2002) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Kształtowanie się image produktu powszechnego użytku w świadomości konsumenta = The Formation of the Image of an Article of Common Use in Consumers' Mind
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. . - nr 595 (2002) , s. 33-42. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży = Packaging as an Instrument of Advertising and Selling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. . - nr 595 (2002) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article