Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Efekt synergiczny lokalizacji obiektów w sąsiedztwie = The Synergic Effect of Locating Buildings in a Neighbourhood
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 123-132. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
2

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 93-111. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
3

Title:
Analiza procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych = An Analysis of Employment Restructuring in Construction Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 113-122. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Powstawanie i funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych = The Establishment and Functioning of Housing Associations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 133-146. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
5

Title:
Przedsiębiorstwa budowlane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Construction Enterprises on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 57-68. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Koncepcja i założenia metodyczne badania popytu mieszkaniowego w skali miasta = The Notion and Methodological Assumptions of Research into Demand for Housing in Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 147-157. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
7

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski = The Restructuring of Construction Enterprises During the Transformation of the Economic System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 7-27. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
8

Title:
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 29-42. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
9

Title:
Ocena działalności budownictwa w latach 1998-1999 = An Assessment of Construction Activity in the Years 1998-1999
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 83-92. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
10

Title:
Efekty ekonomiczne procesów restrukturyzacji w największych polskich przedsiębiorstwach budowlanych = The Economic Effects of Restructuring Processes in Poland's Largest Construction Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 43-56. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
11

Title:
Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90. = The Spatial Structure of Building Potential and Construction Production in Poland in the 1990s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 582 (2002) , s. 69-81. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article