Record detailsTitle:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992
Physical description:
336 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
monograph
Related articles / papers 11
1

Title:
Postsocjalistyczne państwo w procesie ustrojowej transformacji
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 9-37 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
2

Title:
Polityka programów stabilizacyjnych
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 69-90 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
chapter in monograph
3

Title:
Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 91-105
chapter in monograph
4

Title:
Rynek pracy : instrumenty, mechanizmy, zagrożenia
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 211-228
chapter in monograph
5

Title:
Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 251-265
chapter in monograph
6

Title:
Uwarunkowania w funkcjonowaniu budżetów lokalnych w świetle negocjacji interesów w gminie
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 267-278
chapter in monograph
7

Title:
Płace jako obszar konfliktów społecznych w procesie transformacji gospodarki
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 283-302
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Sprzeczności procesu prywatyzacji
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 149-166
chapter in monograph
9

Title:
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 231-249
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Proces prywatyzacji jako źródło konfliktów na szczeblu przedsiębiorstwa : próba identyfikacji problemu
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 303-318
chapter in monograph
11

Title:
Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 319-336
chapter in monograph