Record detailsTitle:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
370 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-53-4
monograph
Related articles / papers 37
1

Title:
Marketing wewnętrzny
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 278-290
ISBN:
83-87239-53-4
2

Title:
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania REFA-C. Burkhardta
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 252-263
ISBN:
83-87239-53-4
3

Title:
Metody zarządzania strategicznego
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-122
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
4

Title:
Podstawy ewolucji i dyfuzji metod organizacji i zarządzania
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 9-15
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
5

Title:
System Shigeo Shingo
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 17-32
ISBN:
83-87239-53-4
6

Title:
Metoda refleksji strategicznej
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-85
ISBN:
83-87239-53-4
7

Author:
Martyniak Zbigniew , Mikuła Bogusz , Potocki Arkadiusz , Kądziołka-Martyniak Elżbieta
Title:
Metody organizacji i zarządzania produkcją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 191-232
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
8

Title:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
9

Title:
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 16-74
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
10

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 123-190
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
11

Title:
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 233-276
ISBN:
83-87239-53-4
chapter in monograph
12

Title:
Metoda analizy dyrektywnej w zarządzaniu informacją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 135-141
ISBN:
83-87239-53-4
13

Title:
Metoda ASTEX
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 141-153
ISBN:
83-87239-53-4
14

Title:
Metoda analizy systemu komunikacji KSA
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 167-179
ISBN:
83-87239-53-4
15

Title:
Metoda analizy funkcjonalnej potrzeb systemu pracy administracyjnej FAOR
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 179-190
ISBN:
83-87239-53-4
16

Author:
Title:
Metoda ustalania obsady centralnego działu obsługi biurowej w przedsiębiorstwie
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 264-276
ISBN:
83-87239-53-4
17

Author:
Title:
Metodyka analizy portfelowej w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 85-95
ISBN:
83-87239-53-4
18

Author:
Title:
Metoda zrównoważonej karty wyników
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 110-122
ISBN:
83-87239-53-4
19

Title:
Metoda analizy wartości informacji i komunikowania KIWA
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 161-167
ISBN:
83-87239-53-4
20

Title:
Metoda analizy dyrektywnej w racjonalizacji procesów produkcyjnych
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 205-214
ISBN:
83-87239-53-4
21

Title:
Metoda grup autonomicznych
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 214-223
ISBN:
83-87239-53-4
22

Author:
Martyniak Zbigniew , Kądziołka-Martyniak Elżbieta
Title:
Metoda ABC w zastosowaniu do racjonalizacji rozmieszczenia zapasów w magazynie
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 224-232
ISBN:
83-87239-53-4
23

Title:
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania J. Müllera-Pleussa
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 243-252
ISBN:
83-87239-53-4
24

Title:
Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 290-298
ISBN:
83-87239-53-4
25

Title:
Metodyka humanizowania organizacji prac sfery zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 298-313
ISBN:
83-87239-53-4
26

Title:
Metoda radaru personalnego
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 313-322
ISBN:
83-87239-53-4
27

Title:
Analityczno-punktowa metoda oceny pracowników
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 322-339
ISBN:
83-87239-53-4
28

Author:
Title:
Metoda modelowania siatki i tabeli płac w przedsiębiorstwie
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 339-353
ISBN:
83-87239-53-4
29

Title:
Metodyka zarządzania strategicznego informacją w przedsiębiorstwie
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 124-135
ISBN:
83-87239-53-4
30

Title:
Metoda SMED
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 192-205
ISBN:
83-87239-53-4
31

Title:
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 234-243
ISBN:
83-87239-53-4
32

Title:
Reengineering jako metoda gruntowego przekształcania całościowych procesów przedsiębiorstwa
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 32-52
ISBN:
83-87239-53-4
33

Title:
Metodyka benchmarkingu w dużych i małych przedsiębiorstwach na przykładzie firm amerykańskich
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 64-74
ISBN:
83-87239-53-4
34

Title:
Metoda łańcucha wartości M. Portera
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 96-110
ISBN:
83-87239-53-4
35

Title:
Metoda analizy systemu komunikacji KSS
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 153-160
ISBN:
83-87239-53-4
36

Title:
Lista kontrolna oceny uciążliwości pracy biurowej
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 353-361
ISBN:
83-87239-53-4
37

Title:
Benchmarking jako metoda uczenia się od najlepszych
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 52-63
ISBN:
83-87239-53-4