Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Author:
Górka Kazimierz , Golemo Ferdynand
Title:
Problemy racjonalizacji zatrudnienia w przemyśle w latach 1980-1982 = The Rationalization of Employment in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 5-22. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
2

Author:
Francik Anna , Mroczkowski Tomasz
Title:
Społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych = The Social Aspects of Employment Rationalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 23-41. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
3

Author:
Title:
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle = The Financial Instruments of Shaping the Modernization Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 87-101. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
4

Author:
Wajda Wacław , Krasowski Zbigniew
Title:
Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne a wzrost zdolności produkcyjnych w przemyśle nawozów azotowych = The Restitution and Modernization Investment, and the Growth of Production Capacity in the Nitrolime Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 103-121. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
5

Author:
Famielec Józefa , Borkowski Edward
Title:
Kształtowanie i gospodarowanie funduszem płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Formulating and Utilizing the Labour Compensation Fund in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 53-70. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
6

Author:
Nehring Anna , Gawalewicz Adolf
Title:
Niedobory i nadwyżki siły roboczej w województwie miejskim krakowskim = The Shortages and Surpluses of Labour in Cracow City Administrative Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 43-52. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article
7

Author:
Borowiecki Ryszard , Podgórski Adolf , Uryga Józef
Title:
Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych = The Role of Production Innovations in the Development of Modernization Investment in Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 71-85. - Rez., summ.
Notes:
Rez., summ.,
article