Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2011
Physical description:
446 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 16
1

Title:
Wyłączenia grupowe jako przykład regulacji dopuszczającej pomoc publiczną w Unii Europejskiej = Block Exemptions as an Example of State Aid Eligibility Regulations in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 253-279. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
2

Author:
Title:
W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków = Towards a New Paradigm of Bank Capital Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 139-153. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Ubezpieczenie od skutków trzęsień ziemi w Japonii jako przykład udziału państwa w reasekuracji ryzyka katastroficznego = Earthquake Insurance in Japan as an Example of Government Participation in Catastrophic Risk Reinsurance
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 437-446. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego : skutki dla Polski = The Post-Crisis Reregulation of the European Banking Market : Implications for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 45-55. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych = The Controversy over Socially Responsible Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 237-252. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Bank hipoteczny : specjalistyczny czy mieszany? : przesłanki zmian w strukturze sektora bankowego w Polsce = The Mortgage Bank : Specialist or Mixed Banking? : the Reasons for Changing the Structure of Poland's Banking Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 183-194. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 13-27. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Sytuacja ekonomiczna Banku Pekao SA oraz BRE Banku SA a wynagrodzenia członków zarządów tych banków w latach 2007-2009 = The Financial Standing of Bank Pekao SA and BRE Bank SA vs Compensation Package for Board Members in 2007-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 225-235. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Między możliwościami a koniecznością : dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce = Possibility vs Necessity : the Dilemmas of Reforming Poland's Pension System
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 333-348. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń = The Mutuality Principle - a Source of Competitiveness in the Isurance Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 397-410. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Przyczynek do rozważań nad kwestią ubezpieczeń ekologicznych = A Contribution to the Discussion on Ecological Insurance
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 425-435. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe : propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym = Systemically Important Institutions and Systemic Risk : a Proposal for New Regulatory Solutions in the Financial Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 75-91. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III = Regulatory Capital in the Polish Banking Sector in the Context of Basel III's Framework
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 155-170. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
14

Title:
Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia = State Regulatory Activities in the Area of Financing Health Care Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 379-395. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
15

Title:
Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = The Forms of Reverse Mortgage in Poland as Compared with Selected EU Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 195-209. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article
16

Author:
Klecha Tadeusz , Kasprzycki Antoni , Szeja Jan
Title:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. . - nr 11 (2011) , s. 107-124. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Notes:
[odczyt: 19.04.2012], Bibliogr.
Access mode:
article