Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
135 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego = Public Assistance as a Tool for Stimulating Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 67-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Kapitały finansowania ochrony środowiska w świetle ustawy o rachunkowości = Capital for Financing of Environmental Protection in the Light of the Accounting Act
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Koszty zasobowe w Polsce - próba szacunku na potrzeby Ramowej dyrektywy wodnej = An Attempt to Estimate Resource Costs in Poland for the Needs of the Water Framework Directive
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Title:
Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy = The Formation of Ukraine's Environmental Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Pierwotna alokacja uprawnień zbywalnych do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej = The Allocation of Tradable Allowances for Greenhouse Gas Emissions in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej = Managing Environmental Protection Processes on a Macro-economic Scale
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska = Cost Effectiveness as a Method for Assessing Investment Projects in Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce = Trends in the Changes in the Structure of the Informal Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Subsydia oddziałujące na stan środowiska w świetle badań OECD = The Influence of Subsidies on the Environment in the Light of OECD Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 860 (2011) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article