Record detailsTitle:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
148 s.; 24 cm
monograph
Related articles / papers 11
1

Title:
Akcjonariat pracowniczy w przekształceniach własnościowych gospodarki
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 109-117
chapter in monograph
2

Title:
Aspiracje i możliwości - próba oceny przyszłości stosunków gospodarczych Polski z EWG
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 137-148
chapter in monograph
3

Title:
Rynek jako podstawa nowego ładu ekonomicznego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 7-19
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 93-102
chapter in monograph
5

Title:
Równowaga strukturalna i jej uwarunkowania : (koncepcja systemowa)
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 21-31
chapter in monograph
6

Title:
Od pobudzania do przymusu ekonomicznego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 33-45
chapter in monograph
7

Title:
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 119-135
chapter in monograph
8

Title:
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-108
chapter in monograph
9

Title:
W sprawie wymienialności złotego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 77-91
chapter in monograph
10

Title:
Perspektywy stabilizacji w świetle programu rządowego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 47-57
chapter in monograph
11

Title:
Deficyty budżetowe i dług publiczny a nowy model gospodarki polskiej
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 59-75
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID